คริปโทเข้าใจเทรนด์ใหม่ก่อนซื้อขาย (Young Investor Day)

คริปโทเข้าใจเทรนด์ใหม่ก่อนซื้อขาย (Young Investor Day)

ร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ “คริปโท เข้าใจเทรนด์ใหม่ก่อนซื้อขาย” ทำความรู้จักสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโท และเตรียมความพร้อมกับก่อนซื้อขายในคริปโท โดยผู้คร่ำหวอดศึกษาคริปโทมานาน คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ Chaloke.com

อ้างอิงจากงานสัมมนาออนไลน์ “เรื่องลงทุน กับคนรุ่นใหม่” (Young Investor Day) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
(โดยข้อคิดเห็นที่ปรากฏนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของวิทยากร มิใช่ของสำนักงาน ก.ล.ต.)
#WorldInvestorWeek2021 #WIW2021 #YoungInvestor #การลงทุน #คนรุ่นใหม่ #คริปโท #สินทรัพย์ดิจิทัล