คริปโทในโอกาสของสถาบันการเงินไทย

คริปโทในโอกาสของสถาบันการเงินไทย

ร่วมรับชม คริปโท 101 หัวข้อ คริปโทในโอกาสของสถาบันการเงินไทย
พบกับ คุณมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X)

0:00 Intro
2:17 ที่ผ่านมาสถาบันการเงินถูก disruption จากอะไรบ้าง ?
7:59 มุมมองของเงินดิจิทัล สำหรับสถาบันการเงิน
10:24 ปัจจุบัน Distributed Ledger Technology (DLT) อะไรบ้างที่ถูกนำมาใช้จริงแล้ว และผลลัพธ์เป็นอย่างไร ?
12:21 เทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจจะเอามาใช้ในวงการธนาคารได้ในอนาคต ?
16:37 สำหรับผู้ที่สนใจสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีการเริ่มต้นอย่างไร
18:41 คำแนะนำสหรับผู้ที่กำลังสนใจจะไปลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ DeFi ในมุมมองของ VC