มีปืนเลือกลูก – มีลูกเลือกปืน ยิงจ่อๆระยะเผาขน!!

มีปืนเลือกลูก – มีลูกเลือกปืน ยิงจ่อๆระยะเผาขน!!