อร่อยจนต้องร้องขอชีวิต

เมื่อตัวสั้นต้องมาทำอาหารทะเลให้ฮิโระซังกิน!!
ลูกน้องคนไทยลองทำอาหารทะเลให้เจ้านายคนญี่ปุ่นกินครั้งแรก!