Home Sea Tour เที่ยวเกาะหมู ดูโลมา ครบจบวันเดียว

เที่ยวเกาะหมู ดูโลมา ครบจบวันเดียว

by admin

รายละเอียดการเดินทาง

-รับลูกค้าจากโรงแรมมาส่งท่าเรือ Speedboatที่ขนอม
-ออกเดินทางโดยเรือ Speed boat เพลิดเพลินกับ การดำน้ำดูปะการังที่เกาะแตนและแวะพักผ่อนชายหาด
-รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะแตน
-นั่งเรือต่อไปยังเกาะมัดสุม เกาะที่ยังคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและชายหาดเงียบสงบ

พักผ่อนตามอัธยาศัย และถ่ายรูปเล่นกับ น้องหมูบนหาดทราย

-นั่งเรือแวะเยี่ยมชมโลมาสีชมพูอย่างใกล้ชิดที่ว่ายน้ำอวดความน่ารักบนน้ำทะเล
-นั่งเรือกลับมาท่าเรือที่ขนอมและสงลูกค้ากลับที่พัก

โปรแกรมนี้รวม
*รถรับ-ส่งจากโรงแรม
*มัคคุเทศก์นำเที่ยว
*อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์
*น้ำดื่มอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
*เสื้อชูชีพ
*ประกันอุบัติเหตุบนเรือ
*อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

You may also like