เมืองไทยมีอะไรดี คนญี่ปุ่นถึงอยากมาเที่ยวมาอยู่เมืองไทยขนาดนี้

คนญีุ่ปุ่นที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยกว่า 20 ปี ต้องติดอยู่ญี่ปุ่นเพราะโควิด 2 ปี เพราะอะไรทำไมถึงอยากกลับมาเมืองไทยขนาดนั้น