โอ๊ต ปราโมทย์ – แก่น [LIVE PERFORMANCE]

โอ๊ต ปราโมทย์ – แก่น [LIVE PERFORMANCE]