Fundamental vs Technical ในโลกคริปโท

Fundamental vs Technical ในโลกคริปโท

ร่วมรับชม คริปโท 101 หัวข้อ Fundamental vs Technical ในโลกคริปโท
พบกับ อาจารย์พิริยะ สัมพันธารักษ์ Managing Director, Chaloke.com

0:00 intro
2:13 หัวใจหลักในการพิจารณาซื้อขายคริปโทคืออะไร
5:26 การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีหลักการวิเคราะห์อะไรบ้าง
6:47 สายปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analyst) มีลักษณะอย่างไร
11:09 สายเทคนิค (technical analyst) มีลักษณะอย่างไร
16:02 ถ้าหากทุกคนมีความรู้เท่ากัน การหากำไรในตลาดคริปโทจะเป็นอย่างไร
19:48 “บอท” ช่วยในการลงทุนได้อย่างไร
23:50 มีใครสามารถควบคุมความเคลื่อนไหวของกราฟได้หรือไม่
27:11 สาย fundamental vs สาย technical แบบไหนยั่งยืนกว่ากัน
30:22 เหรียญที่ทำออกมาใช้ใน Game-Fi มีหลักการในการวิเคราะห์อย่างไร