ท่านที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือ?

ขณะนี้ อ.เกด ได้ทำการเปิดเวปไซด์ขึ้นโดยเฉพาะชื่อ พอดีต่อใจ
pordeetorjai.com สามารถเข้าไปสอบถามได้ครับ
หรือสามารถค้นหาจากร้านหนังสือ se-ed book